Từ điển chữ Hán APK v4.1.4

Từ điển chữ Hán APK v4.1.4

Description of Từ điển chữ Hán

Từ điển chữ Hán giúp bạn tra cứu nhanh chóng những chữ Hán, chữ Nôm, là công cụ thay thế cuốn từ điển Thiều Chửu nặng nề.
Với từ điển này, bạn có thể:
– Tra chữ Hán theo âm Hán Việt, âm pinyin, chữ Hán
– Xem những từ ghép có chứa chữ Hán đó
– Xem chi tiết bộ thủ của chữ Hán
– Phát âm chữ Hán và từ ghép Hán
– Xem cách viết chữ Hán
– Tra cứu chữ Hán theo bộ thủ và số nét
– Nhận dạng chữ viết tay
– Tra cứu chữ Nôm bằng chữ, phiên âm, pinyin
Kanji dictionary helps you quickly search Chinese and Nom scripts, a tool to replace the heavy Thieu Chuu dictionary.
With this dictionary, you can:
– Look up Chinese characters according to Pinyin, pinyin and Chinese sounds
– See compound words that contain Chinese characters
– See the details of the defensive set of Chinese characters
– Chinese pronunciation and Chinese compound words
– See how to write Chinese characters
– Look up Chinese characters by set and strokes
– Handwriting recognition
– Lookup Nôm by words, phonetic transcriptions, pinyin
– Thêm tùy chọn mã Thương Hiệt

App Information of Từ điển chữ Hán

App Name Từ điển chữ Hán
Package Name linh.dictionary
Version 4.1.4
Rating ( 1464 )
Size 65.7 MB
Requirement Android 4.1+
Updated 2020-09-16
Installs 100,000+
Category Apps, Education
Developer

Tags: , ,

Related Apps of Từ điển chữ Hán

Textra SMS APK v4.22

Textra SMS 4.22

Version 4.22

Developer Delicious

Uploaded August 10, 2019 15:02

Filesize 20.4 MB

جمعية البر بجدة APK v8

جمعية البر بجدة 8

Version 8

Developer SHARE.NET.SA

Uploaded February 04, 2020 05:27

Filesize 8.1 MB

Yahoo Mail – Organized Email APK v6.3.1

Yahoo Mail – Organized Email 6.3.1

Version 6.3.1

Developer Yahoo

Uploaded February 08, 2019 10:36

Filesize 25.6 MB

Google Slides APK v1.20.022.04.44

Google Slides 1.20.022.04.44

Version 1.20.022.04.44

Developer Google LLC

Uploaded April 03, 2019 04:21

Filesize 50.7 MB

PetroApp APK v1.8

PetroApp 1.8

Version 1.8

Developer Codefarm

Uploaded December 19, 2019 12:47

Filesize 20.1 MB

Turbo Browser: Private & Fast Download APK vv3.0.0.4.23.12271827

Turbo Browser: Private & Fast Download v3.0.0.4.23.12271827

Version v3.0.0.4.23.12271827

Developer mie-alcatel.support

Uploaded March 05, 2019 01:51

Filesize 10.7 MB

Remove Unwanted Object APK v1.1.6

Remove Unwanted Object 1.1.6

Version 1.1.6

Developer BG.Studio

Uploaded June 16, 2019 07:02

Filesize 4.6 MB

How to Get a Better Sex Life APK v2.0.2

How to Get a Better Sex Life 2.0.2

Version 2.0.2

Developer Informative Solutionz

Uploaded May 08, 2019 20:31

Filesize 3.6 MB