sameQuizy APK v2.2.1

sameQuizy APK v2.2.1

2.0 (101439)Games, Trivia

Description of sameQuizy

sameQuizy – najpopularniejsza aplikacja z quizami w Polsce 🏆
W aplikacji znajdziesz ponad pół miliona quizów osobowości, tworzonych przez największą społeczność quizową w Polsce. Codziennie nasi użytkownicy publikują kilkaset nowych quizów, a najlepsze z nich promowane są na stronie głównej.

Pobierz aplikację, dołącz do nas i już dziś rozwiąż swój pierwszy quiz! 🔥Zobacz więcej 👇

Różne typy quizów
Znajdziesz u nas:

👤 Quiz osobowości: Jest to klasyczny quiz, który powie Ci kim jesteś lub co pasuje do Twojej osobowości. Na wynik quizu mają wpływ wyłącznie Twoje wybory.
👨‍🎓 Test: Dokładnie taki, jaki znasz ze szkoły, z tym, że tutaj jest lepsza zabawa. Quiz tego typu ma z góry zdefiniowaną poprawną odpowiedź. Złą albo dobrą.
⏱️ Test na czas: Standardowy test, w którym musisz wskazać poprawną odpowiedź. Różnicą jest to, że na zaznaczenie odpowiedzi masz ściśle określoną liczbę sekund.
📊 Głosowanie: Oddajesz swój głos, możesz wybrać tylko jedną odpowiedź. Brzmi łatwo? To tylko pozory.
🌁 Zgadywanka: Czy potrafisz dopasować YouTuberów do ich włosów? Zgadywanka to sprawdzi. Zadaniem jest odpowiedzieć na pytanie wybierając tylko jeden obrazek.
💀 Przetrwanie: Quiz, w którym nie możesz się pomylić przy odpowiedzi. Pomyliłeś się? Przegrałeś. Masz tylko jedną szansę, a Twoim zadaniem jest przetrwać do końca.
📖 Opowiadania: Lubisz czytać? To świetnie, bo czeka na Ciebie cała kategoria z opowiadaniami, a w niej serie, oneshoty, fanfiction, Harry Potter, Marvel, romanse, thrillery i wiele innych, w które zanużysz się na długie godziny.
✔️ Pytania z cyklu „Co wolisz?” oraz „Co byś wolał?”

Odpowiadamy na niecodzienne pytania
Zastanawiałeś się kiedyś kim lub czym byłeś w poprzednim wcieleniu? Który kolor pasuje do Twojej osobowości? Jak będzie wyglądał Twój dom? Który Youtuber jest do Ciebie podobny? Kiedy odnajdziesz swoją miłość? Czy Harry Potter zaprosi Cię na bal lub czy zgadniemy Twoje imię?
Nasze quizy znają odpowiedzi na każde z tych oraz innych pytań!

Obserwuj, komentuj, twórz
Stwórz swoje konto i dołącz do społeczności, dzięki zalogowaniu uzyskasz dostęp do kilkudziesięciu różnych funkcji, a przede wszystkim będziesz mieć możliwość obserwowania autorów, otrzymywania powiadomień o nowych quizach, zdobywania nowych osiągnięć, dodawania komentarzy, wręczania serc, dodawania quizów do ulubionych oraz stworzenia swojego własnego profilu, na którym znajdą się Twoje quizy.

Dodawanie nowych quizów w chwili obecnej dostępne jest na naszej stronie: https://samequizy.pl/dodaj
W przyszłości na pewno będzie możliwe to również w aplikacji.

Quizy podzielone na kategorie
Interesujesz się filmami, grami, jeździsz konno lub po prostu oglądasz YouTube’a? W naszych kategoriach na pewno znajdziesz coś dla siebie! Kategorie, które czekają na Ciebie to: Quizy osobowości, YouTube, Miłość, Kobiety, Filmy, Harry Potter, Marvel, Zagadki, Disney, Seriale, Muzyka, Podróże, Styl, Szkoła, Książki, Fantasy, DC, Bajki, Zwierzęta, Dom, Humor, Anime, Fortnite, Piłka nożna… a to tylko początek.

Dodatkowo do dyspozycji masz 🔍 Wyszukiwarkę, która na pewno znajdzie quizy o tematyce, która Cię interesuje!

Pamiętaj, że jesteśmy też na Twoim komputerze: samequizy.pl ❤️
sameQuizy – the most popular application with quizzes in Poland 🏆
In the application you will find over half a million personality quizzes, created by the largest quiz community in Poland. Every day, our users publish several hundred new quizzes, and the best ones are promoted on the home page.

Download the app, join us and solve your first quiz today! 🔥See more 👇

Different types of quizzes
You will find here:

👤 Personality quiz: This is a classic quiz that tells you who you are or what suits your personality. The result of the quiz is only affected by your choices.
👨🎓 Test: Exactly what you know from school, but here is more fun. A quiz of this type has a predefined correct answer. Bad or good.
⏱️ Time test: A standard test in which you must indicate the correct answer. The difference is that you have a strictly defined number of seconds to tick the answer.
📊 Voting: You cast your vote, you can only choose one answer. Sounds easy? It’s just a semblance.
🌁 Guessing: Can you match YouTubers to their hair? Guessing this will check. The task is to answer the question by selecting only one picture.
💀 Survival: A quiz in which you can not go wrong with the answer. Did you make a mistake? You lost. You have only one chance, and it’s your job to survive until the end.
📖 Stories: Do you like reading? It’s great because you have a whole category of stories waiting for you, including series, oneshots, fanfiction, Harry Potter, Marvel, romances, thrillers and many more that you can immerse in for hours.
✔️ Questions from the series “What do you prefer?” And “What would you prefer?”

We answer unusual questions
Have you ever wondered who or what you were in the previous incarnation? Which color suits your personality? What will your house look like? Which Youtuber is similar to you? When will you find your love? Will Harry Potter invite you to the ball or will we guess your name?
Our quizzes know the answers to each of these and other questions!

Follow, comment, create
Create your account and join the community, thanks to logging in you will have access to dozens of different functions, and above all you will be able to follow the authors, receive notifications about new quizzes, achieve new achievements, add comments, give hearts, add quizzes to favorites and create your own the profile on which your quizzes will be found.

Adding new quizzes at the moment is available on our website: https://samequizy.pl/dodaj
In the future, it will certainly be possible in the application.

Quiz divided into categories
Are you interested in movies, games, riding a horse or just watching YouTube? In our categories you will surely find something for yourself! The categories that await you are: Personality quizzes, YouTube, Love, Women, Movies, Harry Potter, Marvel, Riddles, Disney, Series, Music, Travel, Style, School, Books, Fantasy, DC, Fairy tales, Animals, Home, Humor, Anime, Fortnite, Football … and that’s just the beginning.

In addition, you have 🔍 Search Engine, which will surely find quizzes on topics that interest you!

 
Remember that we are also on your computer: samequizy.pl ❤️

– poprawki błędów

App Information of sameQuizy

App Name sameQuizy v2.2.1
Genre Games, Trivia
Size10.8 MB
Latest Version2.2.1
Get it On Google Play
Update2019-11-29
Package Namepl.filing.samequizy
Rating 2.0 ( 101439 )
Installs1,000,000+

Related Apps of sameQuizy

How to make food for dolls APK v1.4

How to make food for dolls 1.4

Version 1.4

Developer True Fun Apps

Uploaded April 27, 2019 12:16

Filesize 9 MB

Cats Empire APK v3.26.1

Cats Empire 3.26.1

Version 3.26.1

Developer Von Stierlitz Technologies Ltd.

Uploaded August 07, 2020 04:39

Filesize 87.6 MB

اشهر اغاني ببجي 2020 | بدون نت APK v1.0.1

اشهر اغاني ببجي 2020 | بدون نت 1.0.1

Version 1.0.1

Developer ESM3

Uploaded October 24, 2019 13:27

Filesize 36.6 MB

Traffic Cop Simulator 3D APK v16.1.3

Traffic Cop Simulator 3D 16.1.3

Version 16.1.3

Developer MobGames3D

Uploaded July 26, 2019 23:14

Filesize 131.1 MB

Gun Strike-Elite Killer APK v1.1.4

Gun Strike-Elite Killer 1.1.4

Version 1.1.4

Developer RAY3D

Uploaded July 08, 2019 12:24

Filesize 18.0 MB

Markeet APK v2.4

Markeet 2.4

Version 2.4

Developer Dream Space

Uploaded March 17, 2019 10:51

Filesize 4.0 MB

Artecture Draw, Sketch, Paint APK v5.2.0.4

Artecture Draw, Sketch, Paint 5.2.0.4

Version 5.2.0.4

Developer Samsung R&D Institute Bangladesh

Uploaded March 21, 2019 05:36

Filesize 25.9 MB

Podcast Republic – Podcast Player & Radio App APK v20.1.16R

Podcast Republic - Podcast Player & Radio App 20.1.16R

Version 20.1.16R

Developer Podcast Republic

Uploaded October 14, 2019 12:37

Filesize 11.1 MB