HOCMAI: Học trực tuyến từ lớp 1-12 APK v2.1.3

HOCMAI: Học trực tuyến từ lớp 1-12 APK v2.1.3

Description of HOCMAI: Học trực tuyến từ lớp 1-12

1. Hệ thống bài giảng video

– Các video bài giảng được sắp xếp theo lộ trình học tập khoa học, giúp học sinh tự định hướng và kiểm soát được tiến độ học tập của bản thân

– Thời lượng video bài giảng hợp lí, giúp học sinh dễ dàng lên kế hoạch học tập phù hợp với lịch trình cá nhân

2. Ngân hàng câu hỏi, đề kiểm tra, đề đánh giá năng lực

– Hệ thống bài tập chuẩn hóa đi kèm dưới mỗi video bài giảng giúp người học rèn luyện kiến thức đã học

– Hệ thống kiểm tra, đánh giá năng lực sau mỗi chuyên đề giúp người học có thể tự đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức

– Hệ thống đề tự luyện và các đề thi thử miễn phí với hơn 200,000 câu hỏi trắc nghiệm liên tục được cập nhật, bổ sung

3. Thư viện học liệu miễn phí

Gần 10,000 tài liệu PDF sưu tầm được cung cấp hoàn toàn miễn phí, đa dạng từ các kiến thức tới đề thi, đề kiểm tra

4. Tính năng thảo luận

Nếu thắc mắc về nội dung bài giảng, bài tập, đề kiểm tra, học sinh có thể đặt câu hỏi trong phần Hỏi đáp kiến thức 247 dưới mỗi bài giảng và được giải đáp trong vòng 30 phút bởi đội ngũ chuyên môn.

5. Ghi chép phân tích về tình hình học tập

Quá trình học tập của học sinh sẽ được theo dõi trên học bạ trực tuyến và thông báo thường xuyên qua email:

– Email nhắc nhở học tập định kì

– Email thông báo kết quả kiểm tra

– Email thống kê về quá trình học tập và ra lời khuyên học tập
1. Video lecture system

– The lecture videos are arranged according to the science learning roadmap, helping students guide themselves and control their own learning progress

– Reasonable lecture video time, helps students easily plan learning in accordance with the personal schedule

2. Question bank, test questions, performance evaluation questions

– Standardized exercise system accompanying each lecture video helps learners to practice what they have learned

– The system of testing and assessing competence after each topic helps learners to self-assess the level of acquiring knowledge

– The system of self-practice questions and free mock exams with more than 200,000 multiple-choice questions is constantly updated and supplemented

3. Library of free learning materials

Nearly 10,000 collected PDF documents are provided for free, ranging from knowledge to exam questions and tests

4. Discussion feature

If students have questions about the content of lectures, exercises, and tests, students can ask questions in the Knowledge and Answers section 247 under each lecture and be answered within 30 minutes by professional staff.

5. Analytical notes on learning situation

The student’s academic progress will be monitored on the online transcript and regularly notified by email:

– Email recurring learning reminders

– Email notification of test results

– Email statistics about the learning process and the learning tips

App Information of HOCMAI: Học trực tuyến từ lớp 1-12

App Name HOCMAI: Học trực tuyến từ lớp 1-12 v2.1.3
Genre Apps, EducationEducation
Size64.2 MB
Latest Version2.1.3
Get it On Google Play
Update2020-09-16
Package Namecom.hocmai
Rating ( 1147 )
Installs100,000+

Related Apps of HOCMAI: Học trực tuyến từ lớp 1-12

Weather radar & Global weather checker APK v16.6.0.50022

Weather radar & Global weather checker 16.6.0.50022

Version 16.6.0.50022

Developer Weather Widget Theme Dev Team

Uploaded January 14, 2019 13:51

Filesize 39.3 MB

Toy Swap Panda APK v1.2

Toy Swap Panda 1.2

Version 1.2

Developer Five Red Gifts

Uploaded November 13, 2019 00:07

Filesize 28.9 MB

West Cow Boy Gunfighter Shoooting Strike APK v1.9

West Cow Boy Gunfighter Shoooting Strike 1.9

Version 1.9

Developer Play Time 360

Uploaded November 27, 2019 04:07

Filesize 73.1 MB

FNM de Cuba APK v19.12.11

FNM de Cuba 19.12.11

Version 19.12.11

Developer Grupo Sapiem

Uploaded March 22, 2019 05:02

Filesize 6.1 MB

Russian alphabet for kids. Letters and sounds. APK v5.0.0

Russian alphabet for kids. Letters and sounds. 5.0.0

Version 5.0.0

Developer JQ Soft

Uploaded May 10, 2019 20:11

Filesize 10.1 MB

Football.Biz Live Score APK v2.0.2

Football.Biz Live Score 2.0.2

Version 2.0.2

Developer Websiteca.com

Uploaded April 20, 2019 19:02

Filesize 7.2 MB

Jagdwetter APK v2.91

Jagdwetter 2.91

Version 2.91

Developer Hunting New Media GmbH & Co. KG

Uploaded November 01, 2019 12:17

Filesize 30.2 MB

Beauty Plus Camera APK v3.0.4

Beauty Plus Camera 3.0.4

Version 3.0.4

Developer Super Studio Ltd.

Uploaded November 14, 2019 12:47

Filesize 25.2 MB