HOCMAI: Học trực tuyến từ lớp 1-12 APK v2.1.3

HOCMAI: Học trực tuyến từ lớp 1-12 APK v2.1.3

Description of HOCMAI: Học trực tuyến từ lớp 1-12

1. Hệ thống bài giảng video

– Các video bài giảng được sắp xếp theo lộ trình học tập khoa học, giúp học sinh tự định hướng và kiểm soát được tiến độ học tập của bản thân

– Thời lượng video bài giảng hợp lí, giúp học sinh dễ dàng lên kế hoạch học tập phù hợp với lịch trình cá nhân

2. Ngân hàng câu hỏi, đề kiểm tra, đề đánh giá năng lực

– Hệ thống bài tập chuẩn hóa đi kèm dưới mỗi video bài giảng giúp người học rèn luyện kiến thức đã học

– Hệ thống kiểm tra, đánh giá năng lực sau mỗi chuyên đề giúp người học có thể tự đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức

– Hệ thống đề tự luyện và các đề thi thử miễn phí với hơn 200,000 câu hỏi trắc nghiệm liên tục được cập nhật, bổ sung

3. Thư viện học liệu miễn phí

Gần 10,000 tài liệu PDF sưu tầm được cung cấp hoàn toàn miễn phí, đa dạng từ các kiến thức tới đề thi, đề kiểm tra

4. Tính năng thảo luận

Nếu thắc mắc về nội dung bài giảng, bài tập, đề kiểm tra, học sinh có thể đặt câu hỏi trong phần Hỏi đáp kiến thức 247 dưới mỗi bài giảng và được giải đáp trong vòng 30 phút bởi đội ngũ chuyên môn.

5. Ghi chép phân tích về tình hình học tập

Quá trình học tập của học sinh sẽ được theo dõi trên học bạ trực tuyến và thông báo thường xuyên qua email:

– Email nhắc nhở học tập định kì

– Email thông báo kết quả kiểm tra

– Email thống kê về quá trình học tập và ra lời khuyên học tập
1. Video lecture system

– The lecture videos are arranged according to the science learning roadmap, helping students guide themselves and control their own learning progress

– Reasonable lecture video time, helps students easily plan learning in accordance with the personal schedule

2. Question bank, test questions, performance evaluation questions

– Standardized exercise system accompanying each lecture video helps learners to practice what they have learned

– The system of testing and assessing competence after each topic helps learners to self-assess the level of acquiring knowledge

– The system of self-practice questions and free mock exams with more than 200,000 multiple-choice questions is constantly updated and supplemented

3. Library of free learning materials

Nearly 10,000 collected PDF documents are provided for free, ranging from knowledge to exam questions and tests

4. Discussion feature

If students have questions about the content of lectures, exercises, and tests, students can ask questions in the Knowledge and Answers section 247 under each lecture and be answered within 30 minutes by professional staff.

5. Analytical notes on learning situation

The student’s academic progress will be monitored on the online transcript and regularly notified by email:

– Email recurring learning reminders

– Email notification of test results

– Email statistics about the learning process and the learning tips

App Information of HOCMAI: Học trực tuyến từ lớp 1-12

App Name HOCMAI: Học trực tuyến từ lớp 1-12
Package Name com.hocmai
Version 2.1.3
Rating ( 1147 )
Size 64.2 MB
Requirement Android 5.0+
Updated 2020-09-16
Installs 100,000+
Developer

Tags: , ,

Related Apps of HOCMAI: Học trực tuyến từ lớp 1-12

DocsApp – Consult Doctor Online 24×7 on Chat/Call APK v2.4.66

DocsApp - Consult Doctor Online 24x7 on Chat/Call 2.4.66

Version 2.4.66

Developer Docs App - Doctors app for Online dr consultation

Uploaded April 08, 2019 11:02

Filesize 24.4 MB

Aqua Mail – Email App APK v1.22.0-1511

Aqua Mail - Email App 1.22.0-1511

Version 1.22.0-1511

Developer MobiSystems

Uploaded March 14, 2019 19:36

Filesize 14.2 MB

craigslist APK v

craigslist

Version

Developer

Uploaded August 13, 2019 17:02

Filesize

حلول للمناهج الدراسية APK v4.2

حلول للمناهج الدراسية 4.2

Version 4.2

Developer حلول

Uploaded December 22, 2019 11:37

Filesize 28.7 MB

Ana Vodafone APK v2020.1.2

Ana Vodafone 2020.1.2

Version 2020.1.2

Developer Vodafone Egypt͏

Uploaded December 02, 2019 16:37

Filesize 26.4 MB

Circulatory System in 3D (Anatomy) APK v1.58

Circulatory System in 3D (Anatomy) 1.58

Version 1.58

Developer Ing. Victor Michel Gonzalez Galvan

Uploaded March 01, 2019 08:56

Filesize 21.3 MB

Live Local Weather Forecast APK v16.6.0.50017

Live Local Weather Forecast 16.6.0.50017

Version 16.6.0.50017

Developer Weather Widget Theme Dev Team

Uploaded January 12, 2020 05:07

Filesize 34.1 MB

High School Love Drama: Love Story Games APK v2.4

High School Love Drama: Love Story Games 2.4

Version 2.4

Developer Interactive Story Games

Uploaded December 20, 2019 22:57

Filesize 30.2 MB