Тест профпідготовки Нацполіції APK v2.7.0

Тест профпідготовки Нацполіції APK v2.7.0

Description of Тест профпідготовки Нацполіції

Навчальний додаток містить перелік питань з теоретичних видів службової підготовки, за якими відбуваються щомісячні тестування та щорічна підсумкова перевірка рівня знань з відповідної підготовки поліцейських.

Загальнопрофільна підготовка:
– Безпека життєдіяльності (85 питань);
– Домедична підготовка (136 питань);
– Психологічна підготовка (104 питання).

Вогнева підготовка:
– Порядок і правила застосування (використання) зброї (100 питань);
– Матеріальна частина зброї (249 питань);
– Заходи безпеки при поводженні зі зброєю (149 питань).

Тактична підготовка:
– Тактика дій (46 питань).

Додаткові заняття:
– Гендерна рівність (33 питання);
– Порядок доступу до персональних даних (10 питань);
– Місцеві вибори (28 питань).

Функціональна підготовка*:
– Департамент патрульної поліції (229 питань);
– Департамент превентивної діяльності (109 питань);
– Головне слідче управління (167 питань);
– Департамент поліції охорони (272 питання);
– Департамент карного розшуку (198 питань);
– Департамент організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування (313 питань);
– Департамент “Корпус оперативно-раптової дії” (203 питання);
– Департамент кадрового забезпечення (215 питань);
– Управління забезпечення прав людини (279 питань);
– Департамент фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку (335 питань);
– Департамент інформаційно-аналітичної підтримки (302 питання);
– Департамент кіберполіції (144 питання);
– Правовий департамент (142 питання);
– Управління комунікації (241 питання);
– Департамент боротьби з торгівлею людьми (317 питань);
– Департамент протидії наркозлочинності (261 питання);
– Державна установа “ЦОП Національної поліції України” (143 питання);
– Державна установа “Житомирський навчальний центр підготовки поліцейських” (280 питань);
– Відділ організації кінологічної діяльності (121 питання);
– Департамент управління майном (295 питань);
– Департамент стратегічних розслідувань (179 питань);
– Короткострокове підвищення кваліфікації дізнавачів НПУ (123 питання).

За допомогою даного додатка ви можете зручно підготуватись до офіційного тестування та отримати відмінний результат!

Характеристики та можливості додатка:
– Тестування з питань будь-яких обраних розділів, як в режимі іспиту, так і в режимі навчання**;
– Робота над помилками (тестування з питань, в яких були допущені помилки);
– Можливість додавання питань в “обрані” та проходження по них окремого тестування;
– Зручний пошук та перегляд відповідей без проходження тестування;
– Обґрунтування відповідей;
– Прослуховування питань і відповідей за допомогою синтезу мовлення від Google;
– Додаток не потребує підключення до Інтернет – працює в режимі офф-лайн.

Увага! Використання додатка в якості шпаргалки під час проходження контрольного тестування на Освітньому порталі Нацполіції заборонено.

Примітки:
*Інші розділи функціональної підготовки будуть додаватись поступово. Очікуйте, будь ласка, їх в оновленнях додатка.
**Навчальний режим включає можливість проходження всіх питань потрібного розділу по порядку чи випадково, або всіх питань потрібної теми відповідного розділу.
The training appendix contains a list of questions on theoretical types of in-service training, for which there are monthly tests and an annual final check of the level of knowledge on the relevant training of police officers.

General training:
– Life safety (85 questions);
– Home medical training (136 questions);
– Psychological training (104 questions).

Fire training:
– Procedure and rules for the use (use) of weapons (100 questions);
– Material part of the weapon (249 questions);
– Weapon security measures (149 questions).

Tactical training:
– Tactics of action (46 questions).

Additional classes:
– Gender equality (33 issues);
– Procedure for access to personal data (10 questions);
– Local elections (28 issues).

Functional training *:
– Patrol Police Department (229 issues);
– Department of Preventive Activities (109 issues);
– Main Investigation Department (167 issues);
– Security Police Department (272 questions);
– Criminal Investigation Department (198 questions);
– Department of organizational and analytical support and operational response (313 questions);
– Department “Corps of operative-sudden action” (203 questions);
– Human Resources Department (215 issues);
– Office for Human Rights (279 issues);
– Department of Financial Support and Accounting (335 issues);
– Department of information and analytical support (302 questions);
– Cyberpolice Department (144 questions);
– Legal Department (142 questions);
– Communication Department (241 questions);
– Department for Combating Trafficking in Human Beings (317 issues);
– Department for Combating Drug Crime (261 questions);
– State Institution “CPC of the National Police of Ukraine” (143 questions);
– State Institution “Zhytomyr Police Training Center” (280 questions);
– Department of organization of cynological activity (121 questions);
– Property Management Department (295 issues);
– Department of Strategic Investigations (179 issues);
– Short-term professional development of NPU investigators (123 questions).

With this application you can conveniently prepare for official testing and get a great result!

Features and capabilities of the application:
– Testing on any selected sections, both in the exam mode and in the study mode **;
– Work on errors (testing on issues in which errors were made);
– Ability to add questions to the “favorites” and pass them a separate test;
– Convenient search and viewing of answers without passing testing;
– Justification of answers;
– Listen to questions and answers using speech synthesis from Google;
– The application does not require an Internet connection – works offline.

Warning! The use of the application as a cheat sheet during the control test on the Education Portal of the National Police is prohibited.

Notes:
* Other sections of functional training will be added gradually. Please wait for them in the app updates.
** The training mode includes the possibility of passing all the questions of the required section in order or randomly, or all questions of the desired topic of the relevant section.
Додано новий розділ “XXII. Департамент протидії наркозлочинності” в блок “Функціональна підготовка”.

App Information of Тест профпідготовки Нацполіції

App Name Тест профпідготовки Нацполіції v2.7.0
Genre Apps, Education
Size5.1 MB
Latest Version2.7.0
Get it On Google Play
Update2020-09-16
Package Nameua.com.testnp.pp
Rating ( 584 )
Installs10,000+

Related Apps of Тест профпідготовки Нацполіції

Indian Women App: Healofy APK v3.0.7.16

Indian Women App: Healofy 3.0.7.16

Version 3.0.7.16

Developer Healofy - Parenting Baby care & Pregnancy Tips App

Uploaded April 06, 2019 08:26

Filesize 15.3 MB

KYOU First Alert Weather APK v4.10.1700

KYOU First Alert Weather 4.10.1700

Version 4.10.1700

Developer Raycom Media, Inc

Uploaded April 12, 2019 15:41

Filesize 36.0 MB

KinogoM APK v1.26

KinogoM 1.26

Version 1.26

Developer Nick Gurezkiy

Uploaded August 16, 2020 22:56

Filesize 6.4 MB

Genio in 21 Giorni APK v1.1.6

Genio in 21 Giorni 1.1.6

Version 1.1.6

Developer Dieffetech SRL

Uploaded September 22, 2020 14:56

Filesize 8.3 MB

Caller ID & Number Locator APK v7.0.2

Caller ID & Number Locator 7.0.2

Version 7.0.2

Developer Droid-Developer

Uploaded October 02, 2019 06:27

Filesize 8.4 MB

Screen Mirror – Screen Sharing APK v1.3.3

Screen Mirror - Screen Sharing 1.3.3

Version 1.3.3

Developer Smart Dato vGmbH

Uploaded April 14, 2019 10:46

Filesize 2.7 MB

Counter Terrorist FPS Fight 2019 APK v1.1

Counter Terrorist FPS Fight 2019 1.1

Version 1.1

Developer 360 Gaming Studio

Uploaded May 14, 2019 01:02

Filesize 60.1 MB

Skins for Minecraft PE APK v1.4

Skins for Minecraft PE 1.4

Version 1.4

Developer Remoro Studios

Uploaded April 24, 2019 05:02

Filesize 33.1 MB