Тест профпідготовки Нацполіції APK v2.7.0

Тест профпідготовки Нацполіції APK v2.7.0

Description of Тест профпідготовки Нацполіції

Навчальний додаток містить перелік питань з теоретичних видів службової підготовки, за якими відбуваються щомісячні тестування та щорічна підсумкова перевірка рівня знань з відповідної підготовки поліцейських.

Загальнопрофільна підготовка:
– Безпека життєдіяльності (85 питань);
– Домедична підготовка (136 питань);
– Психологічна підготовка (104 питання).

Вогнева підготовка:
– Порядок і правила застосування (використання) зброї (100 питань);
– Матеріальна частина зброї (249 питань);
– Заходи безпеки при поводженні зі зброєю (149 питань).

Тактична підготовка:
– Тактика дій (46 питань).

Додаткові заняття:
– Гендерна рівність (33 питання);
– Порядок доступу до персональних даних (10 питань);
– Місцеві вибори (28 питань).

Функціональна підготовка*:
– Департамент патрульної поліції (229 питань);
– Департамент превентивної діяльності (109 питань);
– Головне слідче управління (167 питань);
– Департамент поліції охорони (272 питання);
– Департамент карного розшуку (198 питань);
– Департамент організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування (313 питань);
– Департамент “Корпус оперативно-раптової дії” (203 питання);
– Департамент кадрового забезпечення (215 питань);
– Управління забезпечення прав людини (279 питань);
– Департамент фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку (335 питань);
– Департамент інформаційно-аналітичної підтримки (302 питання);
– Департамент кіберполіції (144 питання);
– Правовий департамент (142 питання);
– Управління комунікації (241 питання);
– Департамент боротьби з торгівлею людьми (317 питань);
– Департамент протидії наркозлочинності (261 питання);
– Державна установа “ЦОП Національної поліції України” (143 питання);
– Державна установа “Житомирський навчальний центр підготовки поліцейських” (280 питань);
– Відділ організації кінологічної діяльності (121 питання);
– Департамент управління майном (295 питань);
– Департамент стратегічних розслідувань (179 питань);
– Короткострокове підвищення кваліфікації дізнавачів НПУ (123 питання).

За допомогою даного додатка ви можете зручно підготуватись до офіційного тестування та отримати відмінний результат!

Характеристики та можливості додатка:
– Тестування з питань будь-яких обраних розділів, як в режимі іспиту, так і в режимі навчання**;
– Робота над помилками (тестування з питань, в яких були допущені помилки);
– Можливість додавання питань в “обрані” та проходження по них окремого тестування;
– Зручний пошук та перегляд відповідей без проходження тестування;
– Обґрунтування відповідей;
– Прослуховування питань і відповідей за допомогою синтезу мовлення від Google;
– Додаток не потребує підключення до Інтернет – працює в режимі офф-лайн.

Увага! Використання додатка в якості шпаргалки під час проходження контрольного тестування на Освітньому порталі Нацполіції заборонено.

Примітки:
*Інші розділи функціональної підготовки будуть додаватись поступово. Очікуйте, будь ласка, їх в оновленнях додатка.
**Навчальний режим включає можливість проходження всіх питань потрібного розділу по порядку чи випадково, або всіх питань потрібної теми відповідного розділу.
The training appendix contains a list of questions on theoretical types of in-service training, for which there are monthly tests and an annual final check of the level of knowledge on the relevant training of police officers.

General training:
– Life safety (85 questions);
– Home medical training (136 questions);
– Psychological training (104 questions).

Fire training:
– Procedure and rules for the use (use) of weapons (100 questions);
– Material part of the weapon (249 questions);
– Weapon security measures (149 questions).

Tactical training:
– Tactics of action (46 questions).

Additional classes:
– Gender equality (33 issues);
– Procedure for access to personal data (10 questions);
– Local elections (28 issues).

Functional training *:
– Patrol Police Department (229 issues);
– Department of Preventive Activities (109 issues);
– Main Investigation Department (167 issues);
– Security Police Department (272 questions);
– Criminal Investigation Department (198 questions);
– Department of organizational and analytical support and operational response (313 questions);
– Department “Corps of operative-sudden action” (203 questions);
– Human Resources Department (215 issues);
– Office for Human Rights (279 issues);
– Department of Financial Support and Accounting (335 issues);
– Department of information and analytical support (302 questions);
– Cyberpolice Department (144 questions);
– Legal Department (142 questions);
– Communication Department (241 questions);
– Department for Combating Trafficking in Human Beings (317 issues);
– Department for Combating Drug Crime (261 questions);
– State Institution “CPC of the National Police of Ukraine” (143 questions);
– State Institution “Zhytomyr Police Training Center” (280 questions);
– Department of organization of cynological activity (121 questions);
– Property Management Department (295 issues);
– Department of Strategic Investigations (179 issues);
– Short-term professional development of NPU investigators (123 questions).

With this application you can conveniently prepare for official testing and get a great result!

Features and capabilities of the application:
– Testing on any selected sections, both in the exam mode and in the study mode **;
– Work on errors (testing on issues in which errors were made);
– Ability to add questions to the “favorites” and pass them a separate test;
– Convenient search and viewing of answers without passing testing;
– Justification of answers;
– Listen to questions and answers using speech synthesis from Google;
– The application does not require an Internet connection – works offline.

Warning! The use of the application as a cheat sheet during the control test on the Education Portal of the National Police is prohibited.

Notes:
* Other sections of functional training will be added gradually. Please wait for them in the app updates.
** The training mode includes the possibility of passing all the questions of the required section in order or randomly, or all questions of the desired topic of the relevant section.
Додано новий розділ “XXII. Департамент протидії наркозлочинності” в блок “Функціональна підготовка”.

App Information of Тест профпідготовки Нацполіції

App Name Тест профпідготовки Нацполіції
Package Name ua.com.testnp.pp
Version 2.7.0
Rating ( 584 )
Size 5.1 MB
Requirement Android 4.4+
Updated 2020-09-16
Installs 10,000+
Category Apps, Education
Developer

Tags: , ,

Related Apps of Тест профпідготовки Нацполіції

S9 Galaxy Launcher for Samsung APK v4.6.4.4088

S9 Galaxy Launcher for Samsung 4.6.4.4088

Version 4.6.4.4088

Developer Weather Widget Theme Dev Team

Uploaded March 01, 2019 05:02

Filesize 25.7 MB

Go Shop APK v2.0.18

Go Shop 2.0.18

Version 2.0.18

Developer Astro GS Shop Sdn Bhd

Uploaded January 30, 2019 23:06

Filesize 13.4 MB

Ob havo o’zbekcha APK v1.3.0

Ob havo o'zbekcha 1.3.0

Version 1.3.0

Developer ITMAKER.UZ

Uploaded April 18, 2019 06:26

Filesize 5.8 MB

SweetMeet APK v1.0

SweetMeet 1.0

Version 1.0

Developer Arsenev & Co

Uploaded January 31, 2020 09:07

Filesize 7.6 MB

Pet Burada APK v1.0-11707

Pet Burada 1.0-11707

Version 1.0-11707

Developer PetBurada.com

Uploaded February 10, 2020 11:27

Filesize 8.0 MB

Steady – Find Work. Earn Money APK v4.9.1

Steady - Find Work. Earn Money 4.9.1

Version 4.9.1

Developer Steady Platform, Inc.

Uploaded October 26, 2019 13:47

Filesize 21.8 MB

VentMeet – دردش وفضفض مع مجهول APK v1.2.3

VentMeet - دردش وفضفض مع مجهول 1.2.3

Version 1.2.3

Developer Sami4Apps

Uploaded January 06, 2020 03:17

Filesize 2.6 MB

Braces Camera 2 APK v1.0.2

Braces Camera 2 1.0.2

Version 1.0.2

Developer App Innovation Star

Uploaded January 19, 2019 11:11

Filesize 20.8 MB